Poeto, menininko Gvido Latako personalinė tapybos darbų paroda 2022.02 – 2022.05

Poeto, menininko Gvido Latako personalinė tapybos darbų paroda 2022.08 – 2022.11

    

G V I D A S    L A T A K A S

Poetas, dailininkas.

Gimė 1972.06.01 Telšiuose. Nuo 1998 m. gyvena Kaune.

Dirba pedagoginį darbą, parodose dalyvauja nuo 1997 m.

Dirba tapybos, medalio, emalio srityse. Rašo eilėraščius.

Darbai saugomi Lietuvos Nacionaliniame muziejuje, Žemaičių “Alkos” muziejuje,

privačiose kolekcijose.

Surengta 12 personalinių parodų, dalyvauta daugiau nei 40 grupinių parodų, plenerų ir simpoziumų.

Studijos:

1990-1995m. Telšių aukštesnioji taikomosios dailės mokykla, juvelyro specialybė.

1999-2003 m. VDA Kauno dailės fak. Tapybos bakalauras.

2003-2005 m. VDA Kauno dailės fak. Tapybos magistras.

Nuo 2009 m. – LDS narys, suteiktas Meno kūrėjo statusas.

Nuo 2013 m. – LRS narys.

B i b l i o g r a f i j a:

Kol išsiris varniukai: eilėraščiai. – Kaunas:  Nemunas,2008.             

Nekalendoriniai šventieji: eilėraščiai. – Vilnius: Naujoji Romuva, 2012.

Lokenos: eilėraščiai. – Vilnius: Naujoji Romuva, 2015.

Salos: eilėraščiai. – Vilnius: Slinktys, 2022.

A p d o v a n o j i m a i:

2009 m. Zigmo Gaidamavičiaus-Gėlės premija.

2014 m. Utenos rajono savivaldybės mero premija už visuomeninę – literatūrinę veiklą leidžiant almanachą „Atokios stotys”.

2014 m. dailininko ir rašytojo Šarūno Šimulyno premija už įvairiapusišką (žodis + vaizdas) kūrybą.

2016 m. Ukmergės savivaldybės Vlado Šlaito literatūrinė premija.

Kiti apdovanojimai:

2005 m. Vilniaus miesto savivaldybės sidabro medalis ir padėka, I tarptautinė emalio bienalė Vilnius.

2022 Kauno miesto savivaldybės apdovanojimas Tauriukas.